Het rechtsgebied van de Intellectuele Eigendom omvat de wettelijke regelingen die er toe dienen om prestaties en onderscheidingstekens te beschermen. Voor bedrijven en instellingen is het van eminent belang dat hun intellectueel kapitaal goed wordt beschermd. Immers, er zijn grote financiële belangen in het geding. Maar ook privé personen kunnen worden geconfronteerd met inbreuk op hun Intellectueel Eigendom.

Uitvoering Intellectuele Eigendomsrechten

  • Registratie en verkrijging licentie van Intellectuele Eigendomsrechten
  • Juridische begeleiding bij overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten
  • Rechtsvertegenwoordiging
  • Merkenrecht
  • Auteursrecht (op software)
  • Gebruik van domeinnamen; Domeinkaping
  • Handelsnaamrecht
  • Octrooirecht
BACK
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial