Het verbintenissenrecht is een deelgebied van het burgerlijk recht. Het verbintenissenrecht regelt de verhoudingen tussen natuurlijke personen, rechtspersonen (zoals gemeente, bedrijf of vereniging) en de overheid m.b.t. contractuele afspraken. Een verbintenis is het gevolg van een enkel- of tweezijdige rechtshandeling of van een feitelijke handeling tussen (rechts-)personen. Met een verbintenis is de schuldenaar verplicht om een prestatie te verlenen aan een schuldeiser. Verbintenissen kunnen voortvloeien uit de wet zoals zaakwaarneming, verbintenissen uit onrechtmatige daad, ongerechtvaardigde verrijking, onverschuldigde betaling of uit een overeenkomst zoals een koopovereenkomst, huurovereenkomst, arbeidsovereenkomst, geldleningovereenkomst, algemene voorwaarden en andere overeenkomsten. Er ontstaat een probleem wanneer één van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt, of wanneer er onduidelijkheden bestaat over de gemaakte afspraken. Zowel particulieren als ondernemers kunnen bij onze advocaten terecht voor bijstand en advies over contractuele en wettelijke aansprakelijkheid en beperking van deze aansprakelijkheid, schadeclaims op grond van wettelijke of contractuele aansprakelijkheid, het opstellen van algemene voorwaarden, opdrachtovereenkomsten, aannemingsovereenkomsten, koopovereenkomsten, huurovereenkomsten, kleine incasso’s en het voeren van procedures inzake bovenvermelde onderwerpen.

  • Uitvoering inzake verbintenissenrecht
  • Begeleiding en advisering bij precontractuele onderhandelingen
  • Opstellen en herziening van alle soorten contracten (distributie -, commissie overeenkomsten)
  • Evalueren van buitenlandse overeenkomsten bezien vanuit het Turks verbintenissenrecht
BACK
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial