De advocaten van ABC Consultancy adviseren en procederen binnen het brede spectrum van het handelsrecht. Zij kunnen u onder meer bijstaan ter zake van commerciële contracten (zoals distributie, agentuur en franchising, duurovereenkomsten, productieovereenkomsten), incasso van geldvorderingen, en met alle aspecten die hiermee verband kunnen houden, zoals schadevergoeding bij de niet-nakoming van overeenkomsten, eigendomsvoorbehoud, het recht van reclame, de ontbinding van de overeenkomsten en overmachtvraagstukken).

Uitvoering inzake Turks Handelsrecht

 • Verhogen / verlagen van bedrijfskapitaal
 • Overdracht aandelen – participatie
 • Begeleiding bij fusies en split-offs
 • Openen van nevenvestigingen
 • Begeleiding bij opstellen van directie besluiten
 • Gerechtelijke procedures in handelsgeschillen
 • nationale en internationale incassoprocedures
 • Bouwgeschillen
 • Nationale- en Grensoverschrijdende handelstransacties
 • Zaken betreffende huur, huurkoop en leasing van zaken
 • Distributieovereenkomsten, agentuur en franchiseovereenkomsten
BACK
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial