Arbeidsrecht is een gebied waar bijna iedereen mee te maken heeft of ooit te maken krijgt. Het speelt onder andere een rol bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaarden, ontslag, geschillen over loon of bij een arbeidsconflict. Bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst kunnen er vragen over de inhoud en geldigheid van contractuele bepalingen ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan (de formulering van) een concurrentiebeding, een proeftijdsbeding, de opzegtermijn en secondaire arbeidsvoorwaarden. Een goede arbeidsovereenkomst voorkomt echter niet dat u vroeg of laat toch behoefte heeft aan juridische bijstand. Bijvoorbeeld omdat er een geschil is over de hoogte of uitbetaling van het loon, het opnemen van verlof, de interpretatie van de arbeidsvoorwaarden of andere arbeidsconflicten.

Uitvoering inzake Arbeidsrecht

  • Opstellen van arbeidsovereenkomsten
  • Opstellen van geheimhoudings- en competentie bedingen
  • Begeleiding en bemiddeling arbeidsrechtelijke onenigheden
  • Rechtsvertegenwoordiging bij arbeidsrechtelijke procedures
  • Verkrijgen van woon- en werkvergunningen
BACK
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial